Solist

Solist er og ofte brukt. Der avtale ein songar i kvart tilfelle, og mykje moderne musikk er brukt. Kanskje har De ein person i familien/omgangskretsen som kan stå for eit musikalsk innslag i form av song eller musikk.