Sanghefte

Programhefte, sanghefte, seremonihefte, kjært barn mange namn. Tanken er iallfall og få ein raud tråd gjennom seremonien med velde songar, evt program utanom. Det heile rame ein inn med naturbilete eller bilete av den avdøydde, gjerne begge deler. Her kan ein og bruke eigne bilete frå heimplassen eller bilete med spesiell betydning for nett Dykk.

 

Sjå meir her: inmemory.no