Gravferd eller bisetting

Når nokon er død, er det eigentleg 2 ulike grunn måtar å utføra handlinga gravferd på. Dette er og litt ulikt i dei ulike trusretningane kva ein kan og ikkje etter «normen eller etikken» i den enkelte trusretninga. Men sånn overordna kan ein sei:

Begravelse (og kalla gravferd) er når ein senker kista ned i jorda etter seremonien.

Kremasjon, då blir seremoninen kalla bisetting, er når ein etter seremonien kjører kista til krematoriumet for kremering (brenning). Etterpå kremasjonen tek ein aska over i ei urne. Denne kan ein velja å setja ned på ein gravplass eller spreie aska ein stad. Askespreiing må ein søkje Fylkesmannen om etter gitte reglar.