Dødsannonse

Eksempel på dødsannonse

Å annonsera at noko er død i avisa er ein gamal innarbeidd skikk. Dette gjer ein enten i forkant av seremonien med tid og stad for seremonien, eller i etterkant utan tid og stad om det er i stillhet.

I annonsa blir slekt og vener nemnde, relasjonar den avdøydde hadde, mange tek med eit vers og det er ulike måtar å «uttrykka» dødsfallet på. Under finn ein døme på ei annonse, samt nokre forslag til vers ein kan ta med. Ein kan sjølvsagt og laga personleg vers om ein ønskje.