Salmer

Val av songar er ikkje alltid like lett i ei tung tid. Då kan det vera greitt med nokre forslag, sjølv om det kan vera andre songar enn desse som er ditt hjarte nær. Forslaga er stort sett salmer, og ein kan sjølvsagt bruka andre songar og. I kyrkja kan ein som ein hovudregel bruka alt som står i salmeboka og sangboka. Andre songar må ein få godkjent individuelt av organisten/presten. I ein livssynsnøytral seremoni kan ein velja mykje friare. 

 

Alltid freidig nå du går (Weyse/Richardt)
Bedre kan jeg ikke fare (Bourgeois/Beich)
Blott en dag (Ahnfelt/Sandell)
Bred dina vida vingar (Sv. folketone/Sandell)
Da Jesus satte sjelen fri
Deg være ære (Händel/Fjelberg)
Deilig er jorden (Breslau/Ingemann)
Den dag du gav oss, er til ende
Den fyrste song (Per Sivle)
Den store hvite flokkDet er makt i de foldede hender (Tønnesen/Bjerkrheim)
Det hev ei rose sprunge
Dype, stille, sterke, milde (Lindeman/Oldenburg)
Eg er ein gjest i verda (Sv. melodi/Vågen)
Eg veit i himmerik ei borg (Norsk folketone/Støylen)
Ein fin liten blome (Eidsvåg/Hovden)
Fager kveldsol smiler (Rinck/Hognestad)
Gud, når du til oppbrudd kaller (Olsen/Brun)
Guds kjærleik er som stranda og som graset
Han tek ikkje glansen av livet (Koral fra 1600-tallet/Bjerkrheim)
Herre Gud, ditt dyre navn og ære (Norsk folketone/Jensen)
Hjemme i himlen (L. Gudmundsen)
Hvilken venn vi har i Jesus
I himmelen, i himmelen (Norsk folketone/Landstad)
Ikke en spurv til jorden (Fougner/Lunde)
Ingen er så trygg i fare (Tysk vise/Sandell)
Jeg er en seiler på livets hav (Østby/Tandberg)
Jeg er i Herrens hender (Lunde/Tobiassen)
Jeg folder mine hender små
Jeg vet en deilig have (Lindeman/Ukjent)
Kjære Gud, jeg har det godt (Meidell/Munthe)
Kjærlighet er lysets kilde (Lindemann/Grundtvig)
Kjærlighet fra Gud (Thompson/Schjørring)
Klippe, du som brast for meg (Toplady/Jensen)
Lei, milde ljos (Purday/Hognestad)
Lykksalig, lykksalig (Berggreen/Ingemann)
Lær meg å kjenne dine veie (Norsk folketone/Paulli)
Mitt hjerte alltid vanker (Svensk folketone/Brorson)
Måne og sol (Hovland/Brunvoll)
Navnet Jesus blekner aldri (Fra Zulu kirken/Welander)
No livnar det i lundar (Lindeman/Blix)
Nærmere deg, min Gud (Mason/Jensen)
Nå er det morgen (Gælisk mel./Frostenson/Skeie)
O bli hos meg (Monk/Jensen)O store Gud (Svensk folketone/Andersen)Som en herlig guddomskilde (Olsen/Bloom)
Så ta da mine hender (Silcher/Waage)
Tenk når engang den tåke er forsvunnet (Gyllenhaal/Wexels)
Tårnhøye bølger går (Hovland/Zwilgmeyer)
Velt alle dine veier (Hassler/Landstad)
Vær meg nær, å Gud (Negro Spiritual/Joranger)
Å leva det er å elska (Steenberg/Vassbotn)
Å, tenk når engang samles skal (Herman/Wexels)