Samtale

For å få på plass ting rundt gravferda, kva ein ønske og ikkje ønske, har me ein samtale med De etterlatte. Me synst det er fint å koma heim til De for denne samtalen slik at De er på ein så trygg og kjent stad som mogeleg nett i denne tida.  Det vise seg og ofte at ein då har ting ein treng lett tilgjengeleg, t.d. bilete til songar o.l. Ønske De møte ein annan stad, ordne me sjølvsagt med eigna lokale til det.