Kostnadar

Kostnadar til ei gravferd vil variera ein god del ut frå kva val ein gjer. Pristilsynet pålegg oss å oppgje minimums og maksimumsprisar for ei gravferd på nettsida vår. Dette er nok berre ei antyding og nokså individuelt ut frå vala ein kjem fram til undervegs i prosessen mot ei gravfred/bisetting. Me gir deg gjerne eit prisoverslag basert på dine ønske, gjerne før ein vel oss til å hjelpa slik at De fritt kan samanlikna prisane med andre. I ein slik situasjon kan ein lett tenkja at det får kosta det det kostar, men då er det kanskje ekstra viktig å få ei oversikt slik at ein veit kva ein går til.

NAV yt og behovsprøvd støtte. Dei yt og støtte til transporten om det er over 20 km eller etter enkelte unntak. Til dømes om det er lang veg til næraste gravferdsbyrå. Me hjelpe deg gjerne kostnadsfritt med å senda inn søknad. Ligg ein link under prisane direkte til søknadsportalen til NAV. For fullstendig overblikk, gå til  https://www.nav.no/mistet-noen

 

Rimeleg gravferdNormal gravferdPåkosta gravferd
Bringing av kistekr. 700kr. 700kr 700
Standard profilert kistekr. 6900kr. 12 000
Glatt, enkel kiste (bestilling)kr. 3 800
Nedlegg og stellkr. 1 000kr. 1 500kr. 1 500
Kors med håndmalt namnkr. 750kr. 750
Honorar til byrået, fråkr. 1 400kr. 1 400
Avgiftspliktig honorar, fråkr. 200kr. 800kr. 800
Assistanse ved seremonikr. 1 250kr. 2 500
Kistedekorasjon, normalkr. 3 500kr. 5 000
Kistedekorasjon, bårebukettkr. 400
Hjerte, fråkr. 1 200kr. 2 000
Kjøring frå (min 2 timar)kr. 1 260kr. 1 260kr. 2 740
Songarkr. 1 625kr. 3 005
Solist fråkr. 3 000
Dødsannonse frå (Haugesunds A)kr. 1 400kr. 2 000kr. 3 000
Takkeannonse fråkr. 860kr. 1 800
Sumkr. 8760kr. 23 745kr. 40 195
Minnemøte
Pris per kurvert inkl bruskr. 300kr. 300
Leige av lokale fråkr. 1500kr. 1 500