Kostnadar

Rimeleg gravferdNormal gravferdPåkosta gravferd
Bringing av kistekr. 550kr. 550kr 550
Standard profilert kistekr. 6 400kr. 12 000
Glatt, enkel kiste (bestilling)kr. 3 800
Nedlegg og stellkr. 1 000kr. 1 500kr. 1 500
Kors med håndmalt namnkr. 500kr. 500
Honorar til byrået, fråkr. 2 500kr. 2 500
Avgiftspliktig honorar, fråkr. 200kr. 1 500kr. 1 500
Assistanse ved seremonikr. 1 000kr. 2 500
Kistedekorasjon, normalkr. 3 000kr. 4 500
Kistedekorasjon, bårebukettkr. 400
Hjerte, fråkr. 1 200kr. 1 800
Kjøring frå (min 2 timar)kr. 1 040kr. 1 040kr. 2473
Songarkr. 1 625kr. 3 005
Solist fråkr. 3 000
Dødsannonse frå (Haugesunds A)kr. 1 400kr. 2 000kr. 3 000
Takkeannonse fråkr. 860kr. 1 800
Minnemøte
Pris per kurvert inkl bruskr. 21 600
Leige av lokale fråkr. 1 500